F.O.B.’s historie

I FREM er der en afdeling, der hedder F.O.B. – F.O.B. står for ’FREMS Old Boys’ og blev stiftet i 1933. I dag har denne afdeling et medlemstal på over 200 medlemmer og er en meget vigtig del af FREM’s klubliv.

Hvordan blev F.O.B. startet! – jeg refererer fra FREM’s medlemsblad nr. 3 – april 1946, 2. årgang, hvor artiklens forfatter underskriver sig med V.O. Det har ikke været mig muligt at komme nærmere på navnet, men her følger starten på F.O.B., skrevet april 1946 af V.O.
Ib Henriksen

F.O.B.
De tre initialer betyder, som de fleste vel ved, FREM’s Old Boys. Jeg skal i det følgende fortælle lidt om foreningen, dens mål og virke.

I begyndelsen af 1930’erne havde en kreds af gamle spillere dannet et 4 hold, som var blevet accepteret af spillerudvalget. Vi holdt sammen i flere år, og der gik gny af disse kampe, og ganske særligt når vi havde AB til modstander, da blev der råbt og skreget som til et vælgermøde. Vi indførte den regel, at der skulle betales bøde for at blive væk fra en kamp uden påviselig grund, og der var ikke mange grunde, vi ville acceptere for en udeblivelse.

Da vi altid havde det fornøjeligt til vore kampe – og efter disse – talte vi tit om at danne en selskabelig forening og den 17. august 1933 var vi så nogle stykker, som holdt et møde, hvor vi bestemte os for at danne FREM’s Old Boys.

Det blev nu ikke blot en selskabelig forening, men også en filantropisk – idet vi blev enige om at skænke et par fodboldstøvler hvert år i hver afdeling inden for de unge.

Juniorlederne skulle indstille de pågældende drenge, og det behøvede ikke at være ’stjernerne’ på holdet men en flittig dreng, der ikke havde råd til at købe støvlerne.

Det blev ikke ved de 3 par støvler om året – da formuende medlemmer indenfor FOB har støttet sagen, således at der undertiden er blevet uddelt både 5 og 6 par støvler.

At drengene har været glade for denne lille håndsrækning, viser tydeligt, de mange taknemmelige breve vi gennem årene har modtaget.

Med hensyn til den selskabelige side af foreningens arbejde, former dette sig som en mødeaften hver måned, undtagen i sommermånederne juni, juli og august.

På disse aftener triller vi kegler først på aftenen, senere er der kortspil og ellers hyggeligt samvær

V.O.

NB: Følgende skrevet – undertegnet bestyrelsen – september 1947. Nr. 3 – 3. årgang.

De månedlige sammenkomster med keglespil begynder mandag den 15. september kl. 20:00 i ’Slotsgården’ Pileallé. Vel mødt.

Direkte afskrift slut.

Sidste Nyt

!! NYE SPÆNDENDE OPDATERINGER !
_______________________________________________________________________________________

Nye spændende Videoer  på Videokanalen
______________________________________________________________________

???? Vidste du at over 814 Medlemmer har spillet på Frem´s Førstehold

 Hvis du ønsker at se hvem ? kan du trykke på  nedenstående link 

"
Steen Bjerre Statistik"
 
 

Her finder du alle oplysninger om spillerne såsom navn, fødselsdag, antal kampe. og billede
____________________________________________________________________________________________________________

"Historisk Arkiv" har nu fået sin egen  "YouTube"  kanal og der vil i fremover finde alle  Frems Relaterede Videoe

Tryk på nedenstående link 
for at se alle vore videoer
"Historisk Akiv Video Kanal" 
_____________________________________________________________________________________________________________
  Næsten alle Frem´s  medlems blade  ligger nu på Hjemmesiden
Tryk på nedenstående link for at se  vores medlemsblade

"Medlemsblade" 
______________________________________________________________________________________________________________
 Nyhed!!
Alle vores Medlemsblade og Jubilæumsbøger er nu blevet indbundet og kan Lånes hos Arbejdermuseet Bibliotek
Rømersgade 22 1362 Kbh. K -
Tlf: 33 93 25 75 
 

Støt Vores Sponsorer - De støtter os

Vedr. Billed Galleriet

Hvis du holder musen hen over billedet bliver det stående. 
Du  kan nu i ro og mag studere det nærmere
____________________________________  
Det samme gør sig gældende ved vores Sponsorer
Tryk på billedet for at se den aktuelle sponsors Hjemmeside