Af Ole Christiansen ”jyde”

I virkeligheden blev spiren til "FREM" lagt allerede i 1884. Det var nemlig året, hvor "Fremskridtsklubben" blev stiftet. Det var ganske vist en ungdomsforening, men med et klart politisk sigte. Foreningen bestod nemlig af unge venstremænd, ”venstreløver" om man vil, som talte både "venstre" og "højre" hårdt imod. Foreningens medlemmer bestod altså hovedsagelig af politiske unge, interesserede under 30 år som den gang var valgalderen. Det var disse unge der i en annonce I "Politiken" den 17. juli 1886 indbød til stiftende generalforsamling med det formål at starte en kricketklub og indenfor foreningen dyrke anden medlemsskare, på hvilken Måde man kan Åbne Medlemmernes Adgang til at Sport.

 

Stiftende generalforsamling afholdtes i Studentersamfundets lokale, Badstuestræde 11, 17. juli 1886 om aftenen kl.21.00”.

Annoncen vakte for øvrigt stor opsigt. Den blev nemlig opfattet som et pressions middel overfor oppositionsbevægelsen i København, ”Politiken” ofrede en 2-spaltet artikel: "Fremskridsklubbens" forsøg på at starte en idrætsforening. På mødet den 17. juli i Badstuestræde blev de fremmødte enige om, at kalde klubben "Fremskridtsklubbens Cricketklub". Blandt stifterne var cand.jur. E. Staal, fuldmægtig Jul. Heilbuth, fuldmægtig Emil Rex, og læge Clod-Hansen, som kom til, at udgøre den første Bestyrelse”.

Denne bestyrelse blev kort tid efter afløst af en ny bestyrelse bestående af følgende: Boghandler A. Bager, Skomagermester Dolleris, Boghandler Lassen, Fuldmægtig Jul. Heilbuth og bogholder Thorolf Mikkelsen. Den 30. august afholdes første bestyrelsesmøde hvor Heilbuth bliver formand, Th. Mikkelsen sekretær og kasserer, Dolleres valgtes til, at have opsyn med boldspillerne.

 

På mødet blev følgende vedtaget:

1. Som inspektionshavende på spillepladsen på de almindelige spilledage, fungerede bestyrelsens medlemmer efter tur.

2. I spillet kan kun deltage medlemmer af klubben. Dog kan medlemmer af andre boldklubber tilstedes adgang, på de almindelige spilledage, efter tilladelse af det fungerende bestyrelsesmedlem. På de private spilledage kun med samtlige deltageres samtykke.

3. Personer, der ikke er medlem af nogen boldklub, må under ingen omstændigheder deltage i spillet. (De almindelige spilledage er foreløbig fastsat til Søn- -Helligdage om formiddagen fra 8-11).

4. På private spilledage står det ethvert medlem frit at få udleveret de fornødne spillerekvisitter mod kvittering i den der til indrettede bog.

Vedkommende fungerer da som inspektionshavende og som sådan ansvarlig for de til ham udleverede rekvisitter. Hvis disse lider nogen overlast, må han meddele bestyrelsen dette, og komme med en nærmere forklaring om, hvordan og ved hvem skaden er sket. Hvis noget ved skødesløshed beskadiger rekvisitter, kan han tilpligtes at erstatte skaden.

Sidste Nyt

!! NYE SPÆNDENDE OPDATERINGER !

_______________________________________________________________________

???? Vidste du at 813 Medlemmer har spillet på Frem´s Førstehold

 Hvis du ønsker at se hvem ? kan du trykke på  nedenstående link 

"Steen Bjerre Statistik" 
 

Her finder du alle oplysninger om spillerne såsom navn, fødselsdag, antal kampe. og billede
____________________________________________________________________________________________________________

"Historisk Arkiv" har nu fået sin egen  "YouTube"  kanal og der vil i fremover finde alle  Frems Relaterede Videoer

Tryk på nedenstående link 
for at se alle vore videoer
"Historisk Akiv Video Kanal" 


_____________________________________________________________________________________________________________
Alle Frem´s 125 stk. eksisterende medlems blade fra 1945 til 2012 ligger nu på Hjemmesiden

Tryk på nedenstående link for at se alle vores medlemsblade

"Medlemsblade" 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Støt Vores Sponsorer - De støtter os

Vedr. Billed Galleriet

Hvis du holder musen hen over billedet bliver det stående. 
Du  kan nu i ro og mag studere det nærmere
____________________________________  
Det samme gør sig gældende ved vores Sponsorer
Tryk på billedet for at se den aktuelle sponsors Hjemmeside