Fra 1936 til 1961

Af Ole Christiansen.

Perioden bærer præg af en slags afmatning, der er ingen der rigtig tager sig af sporten, og man spiller i bunden af turneringerne, først omkring 1950 kommer der mere gang i cricket igen, måske fordi en del spillere fra vest Sjælland (Kalundborg og Korsør), søgte til København for at bo og arbejde, de sluttede sig til os for at spille cricket.

1952 Leif Nielsen, vor bedste spiller gennem mange år, afgår ved døden 45 år gammel. 
Samme år afgår Louis Østrup også ved døden følgende minde år i cricket-bladet:

Generalkonsul Østrup var jo en hel generation ældre end Leif Nielsen, og hovedparten af hans virke indenfor sporten lå på et andet felt, det administrative, selv om han spillede mange kampe på førsteholdet i såvel cricket som fodbold i årene omkring århundredskiftet. 

Sammen med afdøde Julius Andersen - Frem´s grand old mand, var han Frem´s store mand, begge gik ret hurtig ind i KBU´s bestyrelse, senere som næstformand i DBU fra 1911-17, og endelig fra 1917 helt til 1935 indtog han den ansvarsfulde og betydningsfulde post som dansk fodbold og crickets førstemand. I det lange spand af år udrettede Østrup et stort og fortjenstfuldt arbejde for DBU og dansk idræt, hvor han med sin noble og rolig fremtræden altid var i stand til at nå et resultat, selv om vore meninger stod skarpt mod hinanden. 

Cricketspillet havde dog hans hjerte, og han sluttede sig da også straks til Dansk Cricket Ring, hvoraf han var medlem til sin død, hvor vi altid med glæde så ham til generalforsamlingerne og med udbytte hørte hans velunderbyggede indlæg, præget af hans kærlighed til spillet. Æret være hans minde.

Af Erik Stumann

Cricket, vor "hårdt behandlede" lillebror, har jo også siden vort sidste jubilæum haft en lidt trang tid. I ordet "hårdtbehandlet" ligger kun det, at storebror, fodbolden, praktisk taget tager al tiden hele året rundt, således at det næsten er umuligt at regne med fodbold spillerne i det par måneder, der levnes cricket.

Vi har dog de sidste 15 år klaret os nogenlunde, selv næsten uden hjælp fra ungdomsafdelingen, idet spillere fra provinsen og enkelte københavner-klubber har kunnet forstærke vort 1. hold. Derimod har det knebet med spillematerialet til et 2. hold, det kan ikke nægtes at helt unge næsten helt svigter cricket.

Samarbejdet med FB i 1945 og den nye engelske fodboldtræner R.C. Mauntford fik cricket ud af dødvandet, og vi oplevede nogle gode år, der kulminerede i 1951, hvor vi hørte til et af de stærkeste hold i den københavnsk-sjællandske turnering. Det hold var måske det stærkeste hold vi nogensinde har haft, både hvad kastning og gærdespil angår. Vi satte, mod det stærke hold fra Nykøbing Falster ny gærderekord 291 points for 9 gærde Holdet var: E. Stumann, Torben Blom (nu BT), Kjeld Svanevig, Flemming Hermann, Mountford, Poul Erik Hansen, John Nielsen (Maler-John), Kurt Nielsen, Poul Nelvad, Erik Larsen og Bent E. Madsen.  

I 1953 måtte vi rykke ud af 1. division, kunne ikke tåle savnet af Mountford, styrken i holdet var dog så stor at vi igen kunne vinde 2. division året efter, desværre blev turneringen omlagt og vi måtte spille i 2. division øst. Vi klarede os nogenlunde de første par år, specielt grundet tilgang af spillere fra provinsen, vi måtte dog i 1956 igen se os henvist til sidstepladsen. Det varede dog kort, i 58 vinder vi alle vore kampe og rykker op. Holdet er nu så stabilt at der er gode fremtidsmuligheder.
I ungdomsafdelingen har resultaterne ikke været gode, dog blev det til en 3. plads i 1954 for juniorholdet, og drenge klarede sig lige så pænt i 1956.

Små enere! Af Ole Christiansen

 1953 Kurt Nielsen bliver den første formand for Dansk Cricket Forbund og stopper 1967 i 1968 må han indtræde igen og slutter 1971.

1955 Vi deltager med hold i 3 rækker, 2 seniorer og et drengehold. 

Pitchen i Brønshøj Boldklub bliver, som lyn fra en klar himmel nedlagt, og klubben har ingen spilleplads længere, en af Brønshøjs vitale støtter Kaj Hjorth (Hansen) melder sig ind hos os og bliver et skattet medlem som på Frem´s 100 års fødselsdag modtager FREM`s guldnål.

Bent E. Madsen spiller på Københavns udvalgte hold mod Crist College, Cambridge.

Københavns Cricket Stævne stiftes med vor, Erik Stumann som formand.

Den 13. august tager Finn Willy Sørensen 3 gærde for 4 points i 1. halvleg og 3 for 12 i andet, Jørgen Jønsson 5 for 8 i første halvleg og 5 for 13 - Ib Eskildsen 28 og Jørgen Jønsson 34 begge not out – 
vi vandt drengekampen med en halvleg og 7 points.

Vore drenge slutter i toppen af rækken, skriver Erik Stumann i medlemsbladet - og der findes 4-5 drenge, der viste et sådant talent og interesse for spillet, at de, hvis de selv vil, givetvis vil kunne drive det til noget indenfor denne sportsgren.

3. juli i en drengekamp mod Ringsted tager Finn Villy Sørensen 5 for 8 i 1. halvleg - Alex Vorborg 4 for 8 og 2. halvleg 6 for 10 og 3 for 6.

 1959 Kurt Nielsen måtte ved siden af sit kæmpearbejde som formand for D.C.F. også overtage redaktørposten for at cricketbladet skulle overleve, lykkeligvis var det gamle redaktionsudvalg til at tale med. De tog sig af statistikker og turneringerne.
Kurt var også redaktør en kort periode i 1954, han sluttede først som redaktør i 1964.

1960 Svend B. Jensen som er kommet til klubben fra Skanderborg vælges som formand for cricket, efter Erik Stumann.

Vi får tilgang af Leif Sørensen og Helmer Espensen fra Vest Sjælland. 


Sidste Nyt

!! NYE SPÆNDENDE OPDATERINGER !

_______________________________________________________________________

???? Vidste du at 813 Medlemmer har spillet på Frem´s Førstehold

 Hvis du ønsker at se hvem ? kan du trykke på  nedenstående link 

"Steen Bjerre Statistik" 
 

Her finder du alle oplysninger om spillerne såsom navn, fødselsdag, antal kampe. og billede
____________________________________________________________________________________________________________

"Historisk Arkiv" har nu fået sin egen  "YouTube"  kanal og der vil i fremover finde alle  Frems Relaterede Videoer

Tryk på nedenstående link 
for at se alle vore videoer
"Historisk Akiv Video Kanal" 


_____________________________________________________________________________________________________________
Alle Frem´s 125 stk. eksisterende medlems blade fra 1945 til 2012 ligger nu på Hjemmesiden

Tryk på nedenstående link for at se alle vores medlemsblade

"Medlemsblade" 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Støt Vores Sponsorer - De støtter os

Vedr. Billed Galleriet

Hvis du holder musen hen over billedet bliver det stående. 
Du  kan nu i ro og mag studere det nærmere
____________________________________  
Det samme gør sig gældende ved vores Sponsorer
Tryk på billedet for at se den aktuelle sponsors Hjemmeside