Fra 1911 til 1936

Af Louis Willadsen i uddrag
Jeg kan desværre ikke skjule den kendsgerning, at cricketspillet i den periode, som beretningen dækker,
ikke har siddet så stærkt til højbords hos os som i tidligere år. Enkelte år stillede vi ikke med 1. hold, andre år
foretrak vi, i forsøg paa at holde sammen paa de faa interesserede, kun at stille med hold i II. holds turneringen,
og vi har ikke oplevet mange generalforsamlinger i de senere Aar, hvor  man  ikke  har  talt  for  og  imod  cricket 
på  vort program. Men andre klubber har vist haft de samme vanskeligheder for at holde liv i spillet.Når vi trods
alle genvordigheder alligevel har bevaret cricket på vort program, så skyldes det ikke, at vi som stor klub "ikke
kunne være andet bekendt"men nok så meget den omstændighed, at vi gennem årene havde en lille trofast stab,
der holdt sammen på spillet, og at denne stab, var talentfulde spillere, der gav løfte om bedre tider for spillet i Klubben.
Vi var efterhaanden hærdet til at tage kløene og maatte staa for mangen haanlig Latter fra vore ”Sportskammerat


  På A.B.´s bane fra v/: Robert Jensen, Carl Christensen, Leif Nielsen,  Svend Eriksen, Marius Andersen, Vilhelm Skousen, Poul Mertins og Kaj Hansen.

Trofaste cricketspillere gennem mange år var Marius Andersen og Carl Mertins lige villige til, at tage et nap med selv i de senere år, men yderst forskellige i spillefacon, Marius "Hitter" og Mertins "Parademand".    Gode kastere havde vi for en snes år siden (ca.1925) i Hjalmar Christensen og Ole Larsen, som begge kom fra Olympia. Jeg mindes en kamp mod AB i 1916, Vi fik AB i første halvleg for 38 Points, AB´s store kanoner Buchwald og Vestergaard blev begge fænomenalt grebet af Sophus Hansen som mid on, og vi selv nåede 46 points. Vi satte næsen op til sejr, men i anden halvleg gik det galt for os. Vi måtte nøjes med den tilfredsstillelse at have sat skræk i livet paa vor overlegne modstander. Samme aar vandt vi dog en stor sejr over B93 med 149 points. Georg Rasmussen, som i mange aar har været vor hovedkaster, spillede sin første sæson hos os i 1922 og er ogsaa med endnu,da disse linier skrives. (1936) Han har vel nok set sin bedste tid som kaster, men kan med tilfredshed se tilbage påaa sine resultater. Faa har kastet mere varierende end Georg Rasmussen, men hans bedste bold kastede han fra off med stærk skruning.

                                                                                        Leif Nielsen (ca. 1936)
Leif Nielsen  har  spillet  132 innings,scoret 2629 points med et snit  19.92 Har scoret to Century 116 & 109x. Deltaget 25 gange På KBU´s hold.Modtager FREM´s Guldnål 1946. Det  er  sikkert at ovenstående ikke er Helt  nøjagtig,  idet  man  i tyverne og trediverne ikke var flinke til at gemme regnskabsbøgerne, derfor er der heller ingen tal for kastningen. Blandt de senere års gærdespillere, der rager op over mængden, maa i første række nævnes Henri Olsen og Leif Nielsen, Leif er en fortrindelig spiller ved gærdet af den type, der helst går hurtigt til sagen; hans slag til off udføres ikke bedre af nogen anden dansk cricketspiller. Til  holdets  nuværende  stamme hører spillerne Henri Olsen, Poul Mertins, Wilh. Skousen, Egon Knudsen, Axel Hansen, Kurt Nielsen,  og Frithiof Steen, som alle har gode anlæg, og i forbindelse med de foran nævnte ”Gamle”, der endnu spiller, skulde det ikke ligge udenfor mulighedernes grænse at præstere nogle gode resultater i kommende tider og sætte lidt mere fart i cricketspillet i klubben, men det kræver sammenhold, opofrelse og flid i træningen paa bekostning af andre sportsinteresser.

Små ” enere” af Ole Christiansen    
1915 Vort juniorhold vandt dette år turneringen med bl.a. Bernhard Langvold på holdet.  

1924 En, der også har gjort sig som cricket-spiller, er Børge Mosfeldt. Den 13. juli på vor egen bane. 7 not out, vi fik totalt 19, der var 3 ekstra, så holdkammeraterne gav ham ikke meget hjælp.

1925 Den 6.september mødte vi Præstø, Pauli Jørgensen spillede med på holdet, det hjalp ikke, vi tabte med 7 points.    

29/7 1928 mod B93 fik vi kun 76 points - Marius Andersen 40 - der var 13 ekstra, så de øvrige præsterede ikke ret meget.  

1929 I juniorkampen den 7. juli mod AB, tog Axel Rasmussen 7 gærde for 9 points i første halvleg, og 5 for 5 i anden, i alt 12 gærde for 14 points. Lagde derved grunden til en komfortabel sejr over AB. 29. juni slog vi B93 i en 2. holds kamp det skyldes ikke mindst  Bernhard Langvold 42, Wilhelm Skousen 34, Svend Eriksen 34 og  Louis Willadsen 40 - Robert Jensen bedste kaster 9 for 39. 21. juli førte Robert Jensen sig frem på 2. holdet mod FCC 5-29 og 7-31 i alt 12 for 60. Bedste gærdespiller Leif Nielsen 43 og Henri Olsen 38, Vi vandt med en halvleg og 25 points.

Et billede taget på vor gamle bane omkring 1930 3. juli 1932 i en 2. holds kamp, tegnede Vilhelm Skovsen sig for sin største score 72 points, mod A.C.C. Vi vandt kampen med en halvleg og 143 points. 1936 Kurt Nielsen bliver kasserer og bestyrelsesmedlem i FREM, hvilket er starten til et langt liv som anerkendt leder. Selv om Kurt Nielsen fødtes næsten 50 år efter den første dokumenterede cricketkamp spilledes i Danmark, fortjener han en plads blandt pionererne, idet han havde hovedrollen ved stiftelsen af Dansk Cricket Forbund og var dets formand i 18 år.  

Sidste Nyt

!! NYE SPÆNDENDE OPDATERINGER !

_______________________________________________________________________

???? Vidste du at 813 Medlemmer har spillet på Frem´s Førstehold

 Hvis du ønsker at se hvem ? kan du trykke på  nedenstående link 

"Steen Bjerre Statistik" 
 

Her finder du alle oplysninger om spillerne såsom navn, fødselsdag, antal kampe. og billede
____________________________________________________________________________________________________________

"Historisk Arkiv" har nu fået sin egen  "YouTube"  kanal og der vil i fremover finde alle  Frems Relaterede Videoer

Tryk på nedenstående link 
for at se alle vore videoer
"Historisk Akiv Video Kanal" 


_____________________________________________________________________________________________________________
Alle Frem´s 125 stk. eksisterende medlems blade fra 1945 til 2012 ligger nu på Hjemmesiden

Tryk på nedenstående link for at se alle vores medlemsblade

"Medlemsblade" 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Støt Vores Sponsorer - De støtter os

Vedr. Billed Galleriet

Hvis du holder musen hen over billedet bliver det stående. 
Du  kan nu i ro og mag studere det nærmere
____________________________________  
Det samme gør sig gældende ved vores Sponsorer
Tryk på billedet for at se den aktuelle sponsors Hjemmeside